درباره اتاق فرار ارور بدانید


مجموعه اتاق فرار ارور فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ شروع کرده ، بازی های این مجموعه در سبک های مختلفی میباشد.

اولین بازی از این مجموعه به نام میراث در آبان ماه همین سال شروع به فعالیت کرده و اولین اتاق فرار در استان بوشهر میباشد.